Tạo và quản lý project trong Adobe Premiere

  

Tìm hiểu về tệp project cũng như cách tạo và quản lý project trong Premiere Pro.Tệp project lưu trữ thông tin về sequence và asset, chẳng hạn như cài đặt chụp, chuyển tiếp, và trộn âm thanh. Tệp project ghi lại tất cả các chỉnh sửa của bạn khi bạn làm việc, chẳng hạn như điểm In và Out cho các clip đã cắt và các thông số cho từng hiệu ứng. Các chỉnh sửa đã được áp dụng không thể thay đổi, nghĩa là Premiere Pro không làm thay đổi tệp nguồn.

Khi bắt đầu mỗi dự án, Premiere Pro sẽ tạo một thư mục trên đĩa cứng của bạn. Theo mặc định, đây là nơi lưu trữ các tệp mà chụp, bản xem trước và các tệp âm thanh phù hợp mà nó tạo, cũng như tệp project.

Premiere Pro không lưu trữ các tệp video, âm thanh hoặc hình ảnh tĩnh trong tệp dự án — nó chỉ lưu trữ tham chiếu đến từng tệp này, một clip, dựa trên tên tệp và vị trí của tệp tại thời điểm bạn nhập. Nếu sau đó bạn di chuyển, đổi tên hoặc xóa tệp nguồn, Premiere Pro sẽ không thể tự động tìm thấy tệp đó vào lần tiếp theo bạn mở dự án. Trong trường hợp này, Premiere Pro sẽ hiển thị hộp thoại Tệp ở đâu.

Theo mặc định, mọi dự án đều bao gồm một bảng Dự án duy nhất. Điều này hoạt động như một khu vực lưu trữ cho tất cả các clip được sử dụng trong dự án. Bạn có thể sắp xếp phương tiện và sequence của dự án bằng cách sử dụng các thùng trong bảng Dự án.

Một project có thể chứa nhiều sequence, các sequence trong cùng project có thể khác nhau trong cài đặt của chúng. Trong một project, bạn có thể chỉnh sửa các phân đoạn riêng lẻ như với các sequence riêng biệt, sau đó kết hợp các phân đoạn thành một chương trình hoàn chỉnh bằng cách lồng chúng vào một sequence dài hơn. Tương tự, bạn cũng có thể lưu trữ nhiều biến thể của một sequence dưới dạng các sequence riêng biệt trong cùng một dự án.
Ghi chú: Không cần phải lưu các bản sao của một dự án khi tạo các phân đoạn hoặc phiên bản khác nhau của cùng một chương trình video. Chỉ cần tạo các chuỗi mới hoặc trùng lặp trong một tệp dự án.

Tạo một project

Các project có thể chứa nhiều hơn một sequence, và setting của sequence này có thể khác với setting của sequence khác. Premiere Pro sẽ nhắc bạn về setting cho sequence đầu tiên mỗi khi bạn tạo một project mới. Tuy nhiên, bạn có thể hủy bước này để tạo một project không chứa sequence.
1. (Tùy chọn) Nếu bạn định quay video từ một thiết bị, hãy kết nối thiết bị đó với máy tính bằng kết nối IEEE 1394 hoặc SDI. Sau đó, bật thiết bị và thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu thiết bị là máy ảnh, hãy thiết lập nó ở chế độ playback, chế độ này có thể được gắn nhãn VTR hoặc VCR.
 • Nếu thiết bị là bộ bài, hãy đảm bảo rằng đầu ra của nó được lắp đặt đúng cách.
Ghi chú: Không thiết lập máy ảnh ở bất kỳ chế độ ghi nào, chế độ này có thể được gắn nhãn Camera hoặc Movie.
 1. Chọn New Project trên màn hình Start xuất hiện khi Premiere Pro khởi động hoặc sau khi ứng dụng mở, chọn File > New > Project. (Windows: Ctrl + Alt + N, Mac: Opt + Cmd + N)
 2. Click Browse và tìm đến vị trí bạn muốn lưu tệp project, đặt tên cho project và bấm OK.
Ghi chú: Bất cứ khi nào có thể, hãy chỉ định vị trí và tên mà sau này bạn sẽ không phải thay đổi. Theo mặc định, Premiere Pro lưu trữ các bản xem trước được render, các tệp âm thanh phù hợp, âm thanh và video được ghi lại trong thư mục bạn lưu trữ project. Di chuyển tệp project sau cũng có thể yêu cầu di chuyển các tệp liên quan của nó.

Làm một trong hai điều sau đây:
 • Chọn một preset, hoặc tùy chỉnh setting cho sequence đầu tiên của project. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo sequence. Sau đó, nhấp vào OK.
 • Để tạo một project không có sequence, hãy nhấp vào Cancel.
5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thay đổi nơi Premiere Pro lưu trữ nhiều loại tệp khác nhau, hãy chỉ định vị trí của ổ lưu trữ ảo. ​​Xem Chỉ định ổ lưu trữ ảo để cải thiện hiệu suất hệ thống.

Ghi chú: Premiere Pro hỗ trợ video có độ bit-depth cao (lớn hơn 8 bit trên mỗi kênh) cần thiết chỉnh sửa footage tiêu chuẩn và độ nét cao.

Xem lại cài đặt project
Tất cả cài đặt của project đều áp dụng cho toàn bộ project và hầu như không thể thay đổi sau khi tạo project.

Sau khi bắt đầu làm việc trong một project, bạn có thể xem lại cài đặt project, nhưng bạn chỉ có thể thay đổi một số cài đặt trong số đó. Bạn có thể truy cập các cài đặt này thông qua hộp thoại Project Settings.

 1. Chọn Project> Project Settings > General, or Project > Project Settings > Scratch Disks.
 2. Xem hoặc thay đổi cài đặt nếu cần.
 3. Click OK.

Hộp đối thoại project settings

Tổng quan

1. Renderer: Chỉ định chức năng phần mềm hoặc phần cứng của Mercury Playback Engine được bật hay tắt.
Trên macOS, các tùy chọn công cụ kết xuất có sẵn là:
 • Công cụ tăng tốc GPU Mercury Playback Engine (Metal) – Khuyến nghịCông cụ tăng tốc GPU Mercury Playback Engine (OpenCL) – Không được chấp nhận
 • Mercury Playback Engine Software Only (là giải pháp thay thế để render và export trong trường hợp GPU gặp sự cố)
 • Trên Windows, các tùy chọn công cụ kết xuất có sẵn là:Công cụ tăng tốc GPU Mercury Playback Engine CUDA (dành cho đồ họa NVIDA)
 • Công cụ tăng tốc GPU Mercury Playback Engine OpenCL (dành cho đồ họa AMD và Intel)
 • Chỉ phần mềm Mercury Playback Engine Software (là giải pháp thay thế để render và export trong trường hợp GPU gặp sự cố)
2. Display Format: (Video và Âm thanh): Để biết thông tin về các định dạng hiển thị video và âm thanh, hãy xem các mục của chúng trong General Settings trong Cài đặt thiết lập trước Sequence.3. Capture Format: Để biết thông tin về cách đặt định dạng chụp, hãy xem Thiết lập định dạng chụp, tùy chọn và track.
4. Title Safe Area: Chỉ định số lượng cạnh khung để đánh dấu là vùng an toàn cho title, nhờ đó title không bị cắt do quét quá mức. Khi bạn nhấp vào Safe Margins trong Source Monitor hoặc Program Monitor, một hình chữ nhật với các vạch chữ thập sẽ đánh dấu vùng an toàn của title. Title cần vùng an toàn rộng hơn hành động.
5. Action Safe Area: Chỉ định bao nhiêu cạnh khung để đánh dấu là vùng an toàn cho hành động, nhờ đó hành động không bị cắt do quét quá mức bởi máy thu. Khi bạn nhấp vào nút Safe Margins trong Source Monitor hoặc Program Monitor, một hình chữ nhật sẽ đánh dấu vùng an toàn cho hành động.

0/Post a Comment/Comments

ADS2